Lakorda Holding OÜ pakub kvaliteetseid ehitus- ja peatöövõtuteenuseid. Lakorda Holding OÜ uuendas oma kodulehekülge 2019 aasta alguses laiendades oma kliendibaasi internetiturunduse läbi ja pakub ajaveebis artikleid ehitusest, peatöövõtust, hoonete ehitamisest ja fassaadide soojustusest, lisaks sellele leiate Lakorda Holding OÜ Ehitusettevõttest palju huvitavaid artikleid ehituse teemadel, mille läbi saate ülevaate ehitusteenustest, arendada oma valdkonnas partnerlust ja suunata oma tegevus Lakorda Holding OÜ 2019 aasta veebileheküljel Hoonete ehituse, Peatöövõtu, Fassaadide soojustamise ja paljude muude ehitustööde pakkumisele, mis on allhanke korras teile vajalikud. Lakorda Holding teenib ka passiivset tulu ja on ehituses suurem liider Eesti ehitusfirmade hulgas. Ehitusfirma põhiteenus on hoonete ehitamine. Tellige antud valdkonnas töö ja teile valmistatakse täielik ehituslahendus. Teenuste kvaliteet tagatud.

HOONETE EHITUS – HOONETE EHITUSTÖÖD – LAKORDA HOLDING OÜ

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Ehituslahendused hoonete ehituse alal on aastate jooksul laienenud väga suurde valdkonda ning on rajatud palju hooneid ja rajatisi, kui ka renoveeritud vanu muinsuskaitse all olevaid hooneid. Põhitegevus on ehituse peatöövõtt, kus oma jõududega teostame üldehitustöid ja betoonitöid. Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem.

LAKORDA HOLDING OÜ CC0 LITSENTS PUBLIC DOMAINILE UUENES

Alates 2019 aastast on Lakorda Holding kaitsnud oma kodulehe Public Domain litsentsiga, s.o. litsents, mis ei luba copyrightiga tekste kopeerida. Antud veeb on Lakorda Holdingu OÜ juhatuse legaalne omand ja kõik õigused on kaitstud ISO ja CC0 ( Creative Commons – no distribution ) litsentiga. Need artiklid, mis ei ole turundatud Lakorda Holding OÜ poolt ajaveebis ja ei oma sisuturunduse ehitusalase copyrightiga õigusi on vabalt kasutatavad, refereeringuga www.lakordaholding.ee leheküljele.

EHITUSVALDKONNAS SUUNAME TÄHELEPANU JÄRGNEVATELE PUNKTIDELE

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Teeme kõik vajaliku, et klient saaks selle, mis oli tema esialgseks ideeks, pidades sealjuures silmas eelarvelisi ning seaduslikke piire. Parimaks lõpptulemuseks soovitame investeerida projekti koostamisse. Miks? Sest siis on teie idee kõigile osapooltele üheselt mõistetav ning on võimalik välja arvutada hoone maksumus, arvestades kõikide materjalide ja tööjõududega. Maja või ükskõik millise teise hoone projekti koostamist võiks võrrelda hoone ehitusega kuid paberil. Ilma korraliku projektita ei saa valmida ka selline hoone, nagu vaimusilmas ette kujutasite, kui te just seda ise ei ehita.

ÜLDEHITUSTÖÖD – EHITUSTEENUSED – EHITUS JA PROJEKTEERIMINE

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Jälgime üldehitustöödes materjalide tootjate poolt väljastatud nõuetekohaseid paigaldusjuhiseid. Erinevates ehitusetappides töölõigu alguses tehakse selgeks selle spetsiifika ja töömeetmed. Ettevõttes on tavaks koolitada oma töötajaid, leides uusi ja paremaid töövõtteid. Meeskond vastutab alati töökoha ja töövahendite korrashoiu eest.

PEATÖÖVÕTT – EHITUSE PEATÖÖVÕTT – PEATÖÖVÕTT JA PROJEKTEERIMINE

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides.Teostame ehituse peatöövõttu ja projektijuhtimist.

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides. Kui otsite sobivat partnerit, kes teeks Teie ettevõttele, eramule, ühiskondlikule hoonele, äripinnale, kaubandushoonele, korterelamule, toomis- ja lahoonetele peatöövõttu, valige partneriks ja teenuse pakkujaks Lakorda Holding OÜ

Meie peamised tegevusvaldkonnad ehituses:

 • eramud ja ühiskondlikud hooned – peatöövõtu alusel;
 • äripinnad ja kaubandushooned – peatöövõtu alusel;
 • korterelamud – peatöövõtu alusel;
 • tootmis- ja laohooned – peatöövõtu alusel.
Pakume ehitusliku peatöövõtu korras uute ja vanade majade renoveerimist. Ehitistest enamiku on võimalik rajada projekteerimise-ehitamise meetodil – see tähendab, et kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi ning tulemuse eest vastutame meie.

Meie peamised ehitusvaldkonnad on elamud ja ühiskondlikud hooned, bürood ja kaubandushooned, tööstushooned, insenertehnilised ehitised, vesiehitus ja põllumajandusehitus.

FASSAADIDE SOOJUSTAMINE – FASSAADIDE REGULAARNE KORRASTAMINE, HOOLDAMINE – ENERGIAKULU KOKKUHOID

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.
Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid. Spetsialiseerume olemasolevate hoonete fassaadide renoveerimisele ja restaureerimisele. Lubikrohvfassaadide renoveerimine – Puitfassaadide renoveerimine – Fassaadide soojustus nõuab pikaajalisi kogemusi ja häid meistreid, sest Eesti kliima karistab esimese aastaga väiksemadki eksimused. Oleme oma tegevuses ja tarnijate otsingutega jõudnud sinnamaale, et suudame pakkuda krohvilahendusi ka kõige kõrgemate muinsuskaitseliste ja arhitektuursetele nõuetega hoonetele, mis peavad vastu Eesti rasketes ilmastikuoludes, kus esineb palju külmumistsükleid ja sadeveekoormust. Puitfassaadide renoveerimisel moodustavad põhimahu laudvooderdused. Laudvoodrite renoveerimisel kasutame tarnijaid, kes suudavad toota olemasolevate lauaprofiilidega identseid lahendusi.

Plaatfassaadide renoveerimisel ja soojustamisel oleme põhilisel tegelenud kivipuistega ja kõrgsurvelaminaatplaatidega kaetud hoonetega. Plaatfassaadid sobivad veidi uuematele, eeldatavalt alates 70-ndatest aastatest ehitatud ja arhitektuurselt veidi modernsematele hoonetele.

Fassaadide, välisseinte kvaliteetne soojustamine on oluline tegur kütusekulude kokkuhoiul, suurim soojakadu toimub just välisseinte kaudu.

Fassaadide soojustamise süsteemid koosnevad kolmest peamisest kihist:

 • Soojusisolatsiooniplaadid – süsteemi alus
 • Armeeriv kiht – kaitseb ja tugevdab soojusisolatsiooniplaatide pinda
 • Lõpukiht – dekoratiivne viimistluskiht, mis kujundab väljanägemise ja kaitseb süsteemi keskkonna mõjutuste eest.

TRASSIDE EHITUS

Teostame Trasside ehitusteenuseid.

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

 • Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus
 • Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
 • Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve
 • Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke
 • Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid
 • Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve
 • Meie töö tulem ja eesmärk seisneb koostöös kliendiga pakkuda alati parimaid lahendusi ja teostust. Kasutame oma töödes alati keskkonnasäästlike lahendusi ning kaasaegseid, vastupidavaid ja sertifitseeritud materjale.