Teenused

Hoonete ehitus

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Peatöövõtt

Teostame ehituse peatöövõttu ja projektijuhtimist.

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides.

Fassaadide soojustus

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid.

Trasside ehitus

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

• Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus
• Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
• Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve
• Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke
• Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid
• Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve

Hoonete Ehitus | Peatöövõtt ja Projekteerimine | Fassaadide soojustus | Trasside Ehitus | Ehitustööd ja Projekteerimine – Üldehitustööd