Hoonete Ehitus - Hoonete Ehitustööd - Lakorda Holding OÜ

Hoonete ehitus ja kliendi heaolu

Hoonete ehitus

Lakorda Holding OÜ on ehitusfirma, mille põhiteenused on hoonete ehitamine. Aastate jooksul oleme ehitanud nii uusi hooneid ja rajatisi, kui ka renoveerinud vanu muinsuskaise all olevaid hooneid. Põhitegevus on ehituse peatöövõtt, kus oma jõududega teostame üldehitustöid ja betoonitöid. Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Teeme kõik vajaliku, et klient saaks selle, mis oli tema esialgseks ideeks, pidades sealjuures silmas eelarvelisi ning seaduslikke piire. Parimaks lõpptulemuseks soovitame investeerida projekti koostamisse. Miks? Sest siis on teie idee kõigile osapooltele üheselt mõistetav ning on võimalik välja arvutada hoone maksumus, arvestades kõikide materjalide ja tööjõududega. Maja või ükskõik millise teise hoone projekti koostamist võiks võrrelda hoone ehitusega kuid paberil. Ilma korraliku projektita ei saa valmida ka selline hoone, nagu vaimusilmas ette kujutasite, kui te just seda ise ei ehita.

Hoonete ehitus ja kliendi heaolu

Hoone õige asukoht peab olema määratletud ning hoonete ehitus algab müügiprotsessi kaardistamisega projekti loomise käigus. Turuväärtusel omab hoone õige asukoht turuväärtust ja tõstab müügiprotsessi lihtsust, mis läbitakse hiljem hoone kasutamisel. Kliendi eelistused panevad paika hoonete ehituse läbitava protsessi tulemusena vajadused, väärtused ning hoone otstarbe. Lakorda Holding omab pikki aastaid kogemust ehituse valdkonnas ja suunab kliendi tulemuseni optimaalse lahendse läbi.

Ehituse peatöövõtt

Meie peamine tegevusala on hoonete ja rajatiste ehitamine peatöövõtu meetodil. Ehituse peatöövõtt on hoonete rajamisel ja ehitusprotsessi kliendi kaasamine juba kavandamise ja projekteerimistööde juhtimise etapis, aidates saavutada soovitud tulemused optimaalse lahenduse läbi

Oskusteave

Lakorda Holding on spetsiifilise oskusteabega ja kogemusega turul arenenud ehitusettevõte. Eesmärk on alati hõlbustada objektide ja ehitiste rajamist nii lihtsamas, kui keerukamas valdkonnas. Eluhoonete, büroo- ja kortermajade ehitusel ja fassaadide soojustamisel järgib Lakorda Holding oma esteetilisi ehitus ja projekteerimisprintsiipe. Tootmishooned ning ehitusprojekteerimine viiakse ellu plaanidega ning klient saab ehitusetappide läbides võtmed kätte.

Spetsiifiline oskusteave

Väljaõpe ja kogemus peatöövõtu alusel töötajate palkamine võimaldab ehitada hooneid alates väiksematest teenindushoonetest, sealhulgas büroohooned, kaubandushooned ja tootmishooned. Õige projektijuhtimine ja projekteerimine viib alati parima lahenduseni – valmis hooneni. Projektijuhtimise ja peatöövõtu teenust pakkudes on see lahendus alati parim.

Hoonete ehituse kogemus büroo, teenindushoone, väiksema hoone, kaubandushoone või tööstus-, tootmishoone ja elamuehituse vallas hõlmab kogu tööprotsessi. Hoonete ehituse lõppedes on kogemus ja spetsiifiline oskusteave tagatiseks kogu tööprotsessi käigus alates projekteerimisest, hoonete projektide loomisest, keskkonna kujundamisest ehitamisest ning lõpptulemusena annab hoonete ehitamise kogemus tulemusliku ostuprotsessi, kvaliteedi ja operatiivsuse.

Ehituse Peatöövõtt Hoonete Ehitamises

Ehituse peatöövõtt ja projekteerimine ning projektide juhtimine, mis hõlmab ehituse peatöövõtja ja projektijuhi funktsioonide täitmist, ehitusprojektide kavandamist ja nende teostamiseks vajalikke projekteerimistöid (sh detailplaneeringud), ehitusjärelvalvet ning mitmesuguste kaasnevate projektide kavandamist ja teostamist.
Hoonete ehitus ja remont, eriehitustööd, mis hõlmab üldehitust, elektri tugevvoolutöid, nõrkvoolutöid s.h automaatsete tulekahjusignalisatsiooni ja -kustutussüsteemide paigaldust ja projekteerimist. Lisaks teostame veel kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsioonitöid, teedeehitus- ja remonditöid, gaasivarustustöid, haljastus- ja heakorratöid.

Peatöövõtu korras on meie inimeste kogemused märksa suuremad ja pikaajalisemad. Nad on ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, sotsiaal- ja koolihooneid, hotelle, büroo- ja haldushooneid, insener-tehnilisi rajatisi, korter-ja ridaelamuid ning eramuid, samuti restaureerinud mitmeid muinsuskaitse all olevaid hooneid.

Ehitusartiklid