Fassaadide Soojustamine - Energiakulu kokkuhoid

Fassaadide Soojustamine – Energiakulu kokkuhoid

Fassaadide Soojustamine – Energiakulu kokkuhoid

Fassaadide regulaarne korrastamine ja hooldamine

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.
Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid. Spetsialiseerume olemasolevate hoonete fassaadide renoveerimisele ja restaureerimisele

Lubikrohvfassaadide renoveerimine – Puitfassaadide renoveerimine – Fassaadide soojustus

nõuab pikaajalisi kogemusi ja häid meistreid, sest Eesti kliima karistab esimese aastaga väiksemadki eksimused. Oleme oma tegevuses ja tarnijate otsingutega jõudnud sinnamaale, et suudame pakkuda krohvilahendusi ka kõige kõrgemate muinsuskaitseliste ja arhitektuursetele nõuetega hoonetele, mis peavad vastu Eesti rasketes ilmastikuoludes, kus esineb palju külmumistsükleid ja sadeveekoormust. Puitfassaadide renoveerimisel moodustavad põhimahu laudvooderdused. Laudvoodrite renoveerimisel kasutame tarnijaid, kes suudavad toota olemasolevate lauaprofiilidega identseid lahendusi.

Plaatfassaadide renoveerimisel ja soojustamisel oleme põhilisel tegelenud kivipuistega ja kõrgsurvelaminaatplaatidega kaetud hoonetega. Plaatfassaadid sobivad veidi uuematele, eeldatavalt alates 70-ndatest aastatest ehitatud  ja arhitektuurselt veidi modernsematele hoonetele.

Fassaadide, välisseinte kvaliteetne soojustamine on oluline tegur kütusekulude kokkuhoiul, suurim soojakadu toimub just välisseinte kaudu.

Fassaadide soojustamise süsteemid koosnevad kolmest peamisest kihist:

  • Soojusisolatsiooniplaadid – süsteemi alus
  • Armeeriv kiht – kaitseb ja tugevdab soojusisolatsiooniplaatide pinda
  • Lõpukiht – dekoratiivne viimistluskiht, mis kujundab väljanägemise ja kaitseb süsteemi keskkonna mõjutuste eest.

Hoone kõige silmapaistvam osa on fassaad, millelt pudenev krohv ning luitunud ja kooruv värv ei tee au ühelegi majale. Kui aga majaühistu on jõudnud otsusele fassaad korrastada, oleks seda mõttekas teha koos soojustamisega. Nõu annab EST Facade OÜ tegevjuht Lauri Liblik.

Fassaadide soojustamine ja renoveerimine

Millest alustada?

Kui ühistu on otsustanud hoone fassaad korda saada, tuleks esmalt konsulteerida mõne pädeva spetsialistiga – fassaaditöid teostava ettevõtte esindaja, projekteerija, ehituskonsultandi või omaniku järelevalvet teostava ettevõttega.  Seejärel lasta teha hoone ülevaatus ja hinnata objektiivselt selle seisukorda, kusjuures ülevaatuse käigus analüüsitakse energiatarbimist ja selle kadusid ehitusfüüsika seisukohalt, vajadusel energiaaudit ning mõõtmised tegeliku soojakulu määramiseks.

Projekteerija tuleks valida vastavat litsentsi omavatelt büroodelt. Kindlasti tuleb lähtuvalt hinna-kvaliteedisuhtest arvesse võtta arhitekti portfooliot, mitte üksnes pakkumise maksumust. Projekt peab olema koostatud selliselt, et see võimaldaks õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi on võimalik korrektselt ehitada ja kontrollida ehitamise vastavust projektile.

Hea ehitaja valmine on keeruline protsess

Enamus korterelamuid renoveeritakse KredExi toetusega ja selleks on nõutud tehniline konsultant. Konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust ja tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtete suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi. Konsultandi üheks peamiseks ülesandeks on projekteerimis- ja  ehitushangete ettevalmistus, analüüs ja läbiviimine. Hankeprotsessi läbipaistvuse huvides võiks luua ühistu juhatuse liikmetele ja konsultandile ühine e-posti aadress, kuhu laekuvad määratud tähtajaks projekteerimise- kui ka ehitushanke pakkumised. Tähtajaks mitte saadetud pakkumised tuleks hankelt kõrvaldada.

Et pakkumised oleks omavahel võrreldavad ja kergesti analüüsitavad, siis soovitaks tellida porjekteerijalt või eelarvestajalt eelarve-mahutabeli, mis oleks pakkumise aluseks. Kui ehitaja on valitud, tuleks täpsustada koostöös konsultandi ja ehitajaga lõplikud mahud ning korrigeerida hind vastavalt pakkumises toodud ühikhindadele. Kindlasti tuleks hilisemas ehitusprotsessis jälgida, et ehitaja ei asendaks projektis toodud materjale astmelt kehvemate vastu!

Lisaks eeltoodule tuleks teha ehitaja osas põhjalik taustauuring.

Ehitusartiklid